Dėl 2 procentų GPM skyrimo VILNIAUS ŠILO MOKYKLAI

ESAME NE SAU, O MUMS VISIEMS!

IMG_3906

Nuoširdžiai  tikimės,  kad ir šiais metais Jūs vėl skirsite 2% savo pajamų Vilniaus Šilo mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus. Laikomės principinės  nuostatos, kad visi Jūsų paaukoti pinigai būtų skirti vaikų ir jaunuolių, turinčių protinę negalią, kokybiškam ugdymui ir lavinimui. 

2015 metais iš 2 procentų buvo surinkta 1000 eurų.  Papildomai mus parėmė Briuselio II Europos mokyklos Tėvų asociacija. Sujungę abiejų paramų lėšas, įsirengėme multisensorikos kambarį. 

DPP_000007-1

2016 metais surinkome 700 eurų. Visi pinigai buvo skirti muzikos terapijos kabineto atnaujinimui – nupirkti nauji muzikos instrumetai, muzikiniai žaidimai bei baldai, kad mokiniai galėtų muzikuoti, kurti ir smagiai leisti laiką su muzika.

20170306_134648

Prašymas   pervesti   iki   2%  GPM  (forma  FR0512)  Valstybinei  mokesčių inspekcijai iki 2017 m. gegužės 1 d. gali būti pateiktas tokiais būdais:

1. savarankiškai užpildyta VMI forma FR0512  ir įteikta  tiesiogiai mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai pristatyta į vietos VMI;

2. forma FR0512 atspausdinta ir užpildyta mokykloje. Mokyklos administracija pati išsiųs dokumentą paštu:

DEKLARACIJŲ TVARKYMO SKYRIUS

Neravų g. 8, LT-66401, Druskininkai

3. forma FR0512 pateikta elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę   sutartis   gyvenamosios  vietos  apskrities  mokesčių  inspekcijos  skyriuje,  galite  prisijungti  prie  Elektroninės  deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma pateikti internetu (pvz.: teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją). Daugiau informacijos galite rasti http://deklaravimas.vmi.l

Trumpa pildymo instrukcija:

DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS reikia užpildyti laukelius:

1  – asmens kodą; 2 – telefono Nr.; 3V – Vardą; 3P – Pavardę; 4 – Adresą; 5

–  mokestinį  laikotarpį  (kalendoriniai  metai)  –  2015;   6S – turi būti

pažymėtas „X“;

E1  –  įrašyti  „2“, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;

E2 – VILNIAUS ŠILO MOKYKLA  identifikacinis numeris

(kodas) – 191722433;

E4 – įrašyti „2,00“ (prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais).

Kai pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) yra skiriama keliems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 2 procentai);

E5 – jeigu norite, kad 2% GPM būtų pervesta ir kelis ateinančius metus, tai atitinkamai nurodyti kokio mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį

pervesti: t. y. iki 2016, 2017 ar 2018 metų.

Lapo apačioje – pasirašyti ir parašyti vardą bei pavardę.

NUOŠIRDUS AČIŪ.

eTwinning programa – mokymasis visą gyvenimą

IMG_20170312_103833

Vilniaus Šilo mokyklos direktorė Egidija Urbanavičienė 2017 m. kovo 10-13 dienomis dalyvavo konferencijoje – seminare Paryžiuje, kuriame dalinomės projektų įgyvendinimo patirtimi su dalyviais iš 11 šalių. 

Didžiuojamės, kad Vilniaus Šilo mokyklos patirtis naudinga kitoms mokykloms ir kad užmegzti draugystės ryšiai su Prancūzijos Bourges miesto amatų lycėjumi Jean Mermoz ir Martinikos specialiąja mokykla.   

Nuotraukoje:  Prancūzijos Bourges miesto amatų lycėjaus Jean Mermoz mokytoja Myriam Ledoux ir Vilniaus Šilo mokyklos direktorė Egidija Urbanavičienė

MOKYMASIS UŽ KLASĖS RIBŲ SU TALINO KADAKA MOKYKLA

DPP_000013

Vasario 23-27 dienomis vyko programos  Nordplus Junior  projekto „Mokymasis už klasės ribų“ susitikimas su Estijos Talino Kadaka specialiosios mokyklos mokytojais. 

Susitikimo metu Vilniaus Šilo mokyklos ir Estijos Talino mokyklos mokytojai dalinosi žiniomis, patirtimi bei idėjomis, kaip mokymas(is) už klasės ribų gali praturtinti ugdymo veiklą. 

DPP_000014

Estijos specialieji pedagogai pasidalino mokomąją medžiaga kaip kokybiškiau organizuoti mokinių išvykas, ekskursijas. Vilniaus Šilo mokyklos mokytojai pasakojo kaip mokykloje tobulinamas bendradarbiavimas su tėvais. 

DPP_000018

Visi drauge planavome projekto dalyvių – 10 mokinių ir 8 mokytojų iš Talino – susitikimą su Šilo mokyklos bendruomene Vilniuje. Į Nordplus Junior programą įtraukėmė ir Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti“ (A. de Saint Egzupery). Susitikimo metu Talino ir Vilniaus mokyklų vaikai pristatys savo miestus 3D formatu. 

DPP_000011

 

Laukia turiningas ir jaudinantis mokymasis už klasės ribų.

 

Kaziuko mugė

Pavasarį bundančios gamtos įkvėpta Vilniaus Šilo mokyklos bendruomenė surengė vieną didžiausių ir gražiausių švenčių – Kaziuko mugę. Mokyklos kiemas  nusidažė gražiausiomis rankdarbių spalvomis, pasidabino pardavėjų ir pirkėjų šypsenomis, pakvimpo gardžiausio Žilvino plovo kvapais. Mugės šurmulyje skambėjo dainos, klegėjo gerų emocijų kupini balsai ir aidėjo užkrečiantis juokas. Svečiai užsukę į Šilo kiemą,  žiemos pabaigą šventė kartu.

Dėkojame gausiai Kaziuko mugės organizacinei komandai!