Image

Mokinių priėmimas į mokyklą

Kviečiamų mokytis mokinių nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. sąrašas
VILNIAUS ŠILO MOKYKLA
2023 -06-01
Vilnius
 

KVIEČIAMŲ MOKYTIS VILNIAUS ŠILO MOKYKLOJE MOKINIŲ

 NUO 2023 M. RUGSĖJO 1 D. SĄRAŠAS:                                        

Eil. Nr.

Mokinio  numeris

Klasė

1

96735

1

2

101803

1

3

102738

1

4

103134

1

5

103498

1

6

104140

1

7

94593

5

8

95055

5

9

97224

5

10

100509

5

11

103332

5

12

107134

5

13

107930

5

14

108119

5

15

108642

5

16

110628

5

17

112019

5

18

112278

5

19

113861

5

20

114694

5

21

114797

5

22

99736

9

23

108281

24

108520

25

109187

26

109295

27

110405

28

110814

29

111723

30

111918

31

112073

32

112594

33

94094

 
REZERVINIS, KVIEČIAMŲ MOKYTIS MOKINIŲ NUO 2023 M. RUGSĖJO 1 D. VILNIAUS ŠILO MOKYKLOJE, SĄRAŠAS:
                                        

Eil. Nr.

Mokinio  numeris

Klasė

1

107876

1

2

114217

1

3

99694

9

4

108648

 

Sąrašą parengė:

priėmimo komisijos pirmininkė

Sigita Bajerčiūtė