Image

Mokyklos taryba

  • Liolita Andriuškevičienė – auklėtoja - mokyklos tarybos sekretorė;
  • Regina Juškėnienė – mokytoja - mokyklos tarybos narė;
  • Dovilė Aukščiūnienė – auklėtoja - mokyklos tarybos narė;
  • Jūratė Čečėtienė – vietos bendruomenės atstovė, BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“ direktorė - mokyklos tarybos narė;
  • Marius Dijokas – tėvų atstovas - mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas;
  • Antanas Tumėnas – tėvų atstovas - mokyklos tarybos narys;
  • Ivona Brazevič – tėvų atstovas - mokyklos tarybos narys;
  • Renata Grumbinienė – tėvų atstovas - mokyklos tarybos narys.