Image

,,Menas neįgaliųjų ir jų šeimų gerovei”

Vilniaus Šilo mokykla dalyvauja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projekte „Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei“

 

Projektą koordinuoja Lietuvos muzikos terapijos asociacija

Projekto tikslas:

ugdyti neįgalių vaikų asmeninę ir socialinę  kompetenciją, kryptinga pozityvia menine veikla formuoti tinkamus elgesio modelius, puoselėti vaikų socialinį sveikatingumą, vykdyti elgesio krizių prevenciją.

Uždaviniai:

  • ugdytis savigarbą, savo vertės suvokimą ir pasitikėjimą savimi;
  • ugdytis atsparumą rizikos veiksniams; formuotis komunikacinius įgūdžius, vertybes ir nuostatas, reikalingus aplinkos spaudimui atlaikyti ir krizėms įveikti;
  • teigiamai vertinti save ir kitus, formuotis tolerantišką požiūrį į aplinką
  • sąžiningai, garbingai ir atsakingai veikti siekiant tikslo, numatant savo elgesio padarinius.


Projekto vadovas:

Loreta Kačiušytė Skramtai

El. p. loreta.kaciusyte@gmail.com


Projekto koordinatorius Vilniaus Šilo mokykloje: Direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Stulgaitienė el.pastas ugdymas@silospecialioji.vilnius.lm.lt

This image for Image Layouts addon

Powerpoint
Prezentacija

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektas
 „Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei“
Peržiūrėti prezentaciją