Image

,,Menas neįgaliųjų ir jų šeimų gerovei”

Vilniaus Šilo mokykla dalyvauja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projekte „Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei“

 

Projektą koordinuoja Lietuvos muzikos terapijos asociacija

Projekto tikslas:

ugdyti neįgalių vaikų asmeninę ir socialinę  kompetenciją, kryptinga pozityvia menine veikla formuoti tinkamus elgesio modelius, puoselėti vaikų socialinį sveikatingumą, vykdyti elgesio krizių prevenciją.

Uždaviniai:

 • ugdytis savigarbą, savo vertės suvokimą ir pasitikėjimą savimi;
 • ugdytis atsparumą rizikos veiksniams; formuotis komunikacinius įgūdžius, vertybes ir nuostatas, reikalingus aplinkos spaudimui atlaikyti ir krizėms įveikti;
 • teigiamai vertinti save ir kitus, formuotis tolerantišką požiūrį į aplinką
 • sąžiningai, garbingai ir atsakingai veikti siekiant tikslo, numatant savo elgesio padarinius.

Menų terapijos užsiėmimai vaikams

Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai apima tris pagrindines temines grupes:

 • savęs pažinimo (kūno pažinimas, emocijų pažinimas, mąstymo pažinimas, elgesio pažinimas);
 • Bendravimo su kitu temos: atspindėjimas, prisiderinimas, eiliškumas ir darnus veikimas poroje.

BENDRAVIMO GRUPĖJE, BENDRADARBIAVIMO TEMOS: GRUPĖS FORMAVIMASIS, TARPUSAVIO SUSIDERINIMAS GRUPĖJE, ATSAKOMYBĖ UŽ GRUPĘ, BENDRADARBIAVIMAS GRUPĖJE IR KOMANDIŠKUMAS. 

Muzikos  terapijos užsiėmimai tėvams

 • Užsiėmimų tikslas: plėtoti tėvų, auginančių neįgalius vaikus emocinę ir streso įveikos kompetencijas.
 • Uždaviniai:
 • skatinti savigarbą, savo vertės suvokimą ir pasitikėjimą savimi;
 • skatinti emocinį sąmoningumą;
 • formuoti konstruktyvias streso įveikos strategijas;
 • sudaryti sąlygas konstruktyviai emocijų raiškai.
 • formuoti konstruktyvias ir efektyvias problemų sprendimų strategijas.
 • Užsiėmimų turinys bus formuojamas pagal individualius atskirų grupių dalyvių poreikius bei grupių darbo eigoje iškylančias temas ar problemas.
 • Muzikos terapijos užsiėmimus vestų muzikos terapeutas ir psichologas.

Individuali psichologinė pagalba šeimos nariams

 • Neįgaliųjų šeimos nariams teikiama individuali psichologinė pagalba padedant spręsti neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas.


Psichologinę pagalbą teiks:

VšĮ Psichologinės sveikatos centro psichologai

Adresas: Eitminų g. 12 – 146, 12111 Vilnius, tel. +370 610 610 88

 

Kompleksinės pagalbos koordinavimas

Kompleksinės pagalbą koordinuos ir vykdys projekto viena iš proejkto vykdytojų

 

Zita Abramavičiūtė – Mučinienė

El.p:  zita.abramaviciute@gmail.com

 

Projekto vadovas:

Loreta Kačiušytė Skramtai

El. p. loreta.kaciusyte@gmail.com

 

Projekto koordinatorius Vilniaus Šilo mokykloje: Direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Stulgaitienė el.pastas ugdymas@silospecialioji.vilnius.lm.lt

This image for Image Layouts addon

Powerpoint
Prezentacija

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektas
 „Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei“
Peržiūrėti prezentaciją