Image

,,Esame saugūs”

Vilniaus Šilo mokykla dalyvauja projekte ,,Esame saugūs”

Projekto koordinatorius

Image

Paramos vaikams centras kartu su partneriais įgyvendina projektą „Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis“.

Projekto metu (2021–2023 m.) bus sukurta ir Lietuvoje įdiegta prevencinė programa vaikams ir šeimoms bei plečiamas specializuotų paslaugų prieinamumas smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms. Įdiegus naujų paslaugų modelį, vaikai, kuriems kyla rizika patirti smurtą, bus įgalinti atpažinti pavojingas situacijas, o vaikai, kurie jau patyrė smurtą, – pranešti apie tai ir gauti tinkamą pagalbą.

Projekto veiklos:

  1. Smurto prieš vaikus situacijos bei vaikų ir šeimų poreikių analizė.
  2. Prevencinė programos vaikams ir tėvams „Esu saugus“ sukūrimas ir įdiegimas.
  3. Profesionalios psichologinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms.
  4. Projektų rezultatų sklaida (veiklų pristatymo renginys, konferencija projekto rezultatų sklaidai, socialinė kampanija, projekto partnerių susitikimai).

Įgyvendintos veiklos:

  • Atlikta focus grupių apklausa, skirta smurto prieš vaikus prevencijos bei vaikų ir šeimų poreikių analizei. 2021 m. vasario - kovo mėn. įgyvendintos 6 diskusijos, kuriose dalyvavo specialistai, dirbantys su vaikais ir šeimomis, specialistai, dirbantys su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, tėvai, auginantys paauglius ir vaikus, paaugliai ir vaikai.
  • Parengta smurto prieš vaikus Lietuvoje situacijos apžvalga. Rasite leidinyje „Vaikų apsauga nuo smurto Lietuvoje: situacijos apžvalga“, čia: https://bit.ly/3vMtc19
  • Atlikta vaikų, šeimų ir specialistų poreikių analizė. Rasite leidinyje „Ką vaikai, tėvai ir specialistai sako apie smurto prieš vaikus prevenciją: fokus grupių rezultatai“, čia: https://bit.ly/3c7uuvJ
  • Birželio 1 d. įvyko konferencija „Įgalinti vaikai ir šeimos: kaip apsaugoti vaikus nuo smurto“. Vaizdo įrašas: https://youtu.be/0vFxvsCoAIY
  • Teikiama psichologinė pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems.

Projekto koordinatorius Vilniaus Šilo mokykloje: Direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Stulgaitienė el.pastas ugdymas@silospecialioji.vilnius.lm.lt


Partneriai:

Image
Image
Image

Projektą remia

Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.

Image