Image

Nakvynės paslauga mokiniui

Vilniaus Šilo mokykla teikia nakvojimo paslaugą mokyklos klasėje įrengtuose miegamuosiuose.


Mokiniai priimami nakvoti vadovaujantis Mokinių priėmimas nakvoti  Vilniaus Šilo mokykloje įrengtuose miegamuosiuose tvarkos aprašu.

https://drive.google.com/file/d/1y-MBjMuuTT6pXd5iUfXh7LYaPnac6LA0/view?usp=sharing

Image

Priėmimo į nakvoti miegamuosiuose tvarką nustato mokyklos Vaiko gerovės komisija

Mokyklos miegamuosiuose gali nakvoti mokiniai:

  1. iš socialiai remtinų ar socialinės rizikos šeimų, kai jiems nėra sąlygų nakvoti namuosear jais nesirūpinama (suderinus su Vaiko teisių apsaugos skyriumi);
  2.  kurių šeimose po nelaimingų atsitikimų (stichinių nelaimių, gaisro, šeimos nario mirties, ar sunkios ligos ir kt.) susiklosto sunkios gyvenimo ir mokymosi sąlygos;
  1. patiriantys šeimose fizinį ar psichologinį smurtą ir pan.;
  2. kurie gyvena vietovėse ir nėra galimybės jiems atvykti į mokyklą laiku (tik išimties atveju);
  1. kuriems paskirtos vidutinės priežiūros priemonės;
  2. kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba naktimis arba pamainomis.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), turintys teisę kreiptis dėl vaiko(ų) nakvojimo paslaugos suteikimo mokykloje įrengtuose miegamuosiuose, teikia prašymą mokyklos direktoriui iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. arba mokslo metų eigoje ir pateikia visus reikiamus dokumentus.

Prašymo forma:

 https://docs.google.com/document/d/1J51qG6Ap7gS2YQ2mDdiTustBrzhB-_43/edit?usp=sharing&ouid=101420510646307162982&rtpof=true&sd=true

Priemonių sąrašas nakvojantiems vaikams

https://docs.google.com/document/d/1acEb4Q04RyA7ZkZJsELbqu3fMJg3-Xi0/edit?usp=sharing&ouid=101420510646307162982&rtpof=true&sd=true

Dėl nakvojimo paslaugos teikimo galite kreiptis į Vilniaus Šilo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Stulgaitienė el.pastas ugdymas@silospecialioji.vilnius.lm.lt