Image

Mokinių pavėžėjimo paslauga

Gerbiami Tėveliai/Globėjai/Rūpintojai.

Vilniaus Šilo mokyklos mokinių gyvenančių Vilniaus mieste pavėžėjimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Švietimo įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-16 sprendimu Nr. 1-224 patvirtintu Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu. Pavėžėjimo išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

Dokumentai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

VILNIAUS M. SAV. TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Tėveliai/Globėjai/Rūpintojai mokyklos direktoriui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. teikiamas prašymas dėl pavėžėjimo organizavimo el.p. rastine@silospecialioji.vilnius.lm.lt

Prašymas:

PRAŠYMAS DĖL PAVEŽĖJIMO PASLAUGOS

Image

Mokinius į/iš mokyklos veža VšĮ „Vilties akimirka“ ir mokyklos mokykliniai autobusai.

Dėl mokinių gyvenančių Vilniaus rajone pavežėjimo paslaugos kreiptis:

https://www.vrsa.lt/go.php/lit/7.8-Mokiniu-pavezejimo-i-mokykla-ir-atgal-organizavimas/4/66

Mokykloje visais pavežėjimo klausimais galite kreitis į soc. pedagogę Renatą Buividavičienę.