Image

Mokinių maitinimo paslauga


Gerbiami Tėveliai/Globėjai/Rūpintojai.

Pageidaujantys, jog vaikas būtų maitinamas nuo rugsėjo 1 d. (imtinai), prašymus teikia iki rugpjūčio 25 d. el.paštu: rastine@silospecialioji.vilnius.lm.lt

Prašymus galima teikti ir mokslo metų eigoje. Prašymai tenkinami ne vėliau kaip per 5 dienas.

Prašymų forma:

dokumentas

Mokinių maitinimo klausimais kviečiame kreiptis į socialinę pedagogę Iloną Jucienę el.paštu: socialine@silospecialioji.vilnius.lm.lt

Maitinimo paslauga organizuojama Vilniaus Šilo mokykloje vadovaujantis:

Vilniaus Šilo ugdymo centro mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus Šilo ugdymo centre tvarka

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tarybos sprendimas dėl specialiųjų poreikių vaikų maitinimo

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO