Image

Mokinių maitinimo paslauga


Gerbiami Tėveliai/Globėjai/Rūpintojai.

Pageidaujantys, jog vaikas būtų maitinamas nuo rugsėjo 1 d. (imtinai), prašymus teikia iki rugpjūčio 25 d. el.paštu: rastine@silospecialioji.vilnius.lm.lt

Prašymus galima teikti ir mokslo metų eigoje. Prašymai tenkinami ne vėliau kaip per 5 dienas.

Prašymų forma:

dokumentas

Mokinių maitinimo klausimais kviečiame kreiptis į socialinę pedagogę Renatą Buividavičienę el.paštu: renata.buividaviciene@gmail.com

Maitinimo paslauga organizuojama Vilniaus Šilo mokykloje vadovaujantis:

Vilniaus Šilo mokyklos maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tarybos sprendimas dėl specialiųjų poreikių vaikų maitinimo

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO