Image

Mokinių maitinimo paslauga

Maitinimo tvarka, prašymai

Gerbiami Tėveliai/Globėjai/Rūpintojai.

Pageidaujantys, jog vaikas būtų maitinamas nuo rugsėjo 1 d. (imtinai), prašymus teikia iki rugpjūčio 29 d. el.paštu: rastine@silospecialioji.vilnius.lm.lt

Prašymus galima teikti ir mokslo metų eigoje. Prašymai tenkinami ne vėliau kaip per 5 dienas


Prašymų formos:

1-4 kl. mokinių tėveliai/globėjai/rūpintojai pildo:

Maitinimo tvarkos aprašo 1 priedą:

dokumentas

5-10 ir Socialinių įgūdžių (SĮ) klasių tėveliai/globėjai/rūpintojai pildo:

Maitinimo tvarkos aprašo 2 priedą: 

dokumentas

Mokinių maitinimo klausimais kviečiame kreiptis į socialinį pedagogą Šarūną Montvilą el.paštu: sarunas.montvila@gmail.com


SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

  • nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
  • parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:

  • dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
  • dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo į Vilniaus Šilo mokyklos soc. pedagogą Šarūną Montvilą el.paštu: sarunas.montvila@gmail.com

Daugiau informacijos apie paramą rasite: čia

Maitinimo paslauga organizuojama Vilniaus Šilo mokykloje vadovaujantis:

Vilniaus Šilo mokyklos maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl vaikų maitinimotvarkos aprašo patvirtinimo

SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2019-06-19 SPRENDIMO NR. 1-94 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO