Image

Konsultavimas

Pakoreguotame Švietimo įstatyme įtvirtinta, kad nuo 2024 metų visos bendrojo ugdymo mokyklos turės priimti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Taigi, Vilniaus miesto mokyklos ruošiasi svarbiam pokyčiui – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukčiai.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu  (2020-05-11 Nr. 1-520) „Dėl kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams“, Vilniaus Šilo mokykloje (https://vilniaussilomokykla.lt/ ) suburta specialistų komanda, kurios paskirtis - organizuoti ir vykdyti įvairiapusės specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą ir konsultavimą mokyklos bendruomenėms, kurios ugdo mokinius, turinčius įvairiapusių raidos sunkumų su intelekto ir be intelekto sutrikimų.

Atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, Vilniaus Šilo mokyklos specialistų komanda teikia pedagoginę pagalbą ir rekomendacijas, pavyzdžiui: dėl mokymosi aplinkos pritaikymo, alternatyviosios komunikacijos naudojimo, mokinio veiklos stuktūravimo (taisyklės, tvarkaraštis ir pan.), užduočių pritaikymo vaiko poreikiams bei gebėjimams.

Kilus klausimams kviečiu skambinti telefonu: (8-5) 277 7958

Pagalbos būdai mokykloms:

  • išsami atvejo analizė;
  • darbo stebėjimo praktika įstaigose, turinčiose sėkmingą specialiojo ugdymo patirtį;
  • rekomendacijos ir aplinkos pritaikymas (vaiko darbo vieta, darbotvarkė, taisyklės ir pan.);
  • ugdymo turinio, metodinės medžiagos adaptavimas pritaikytoms ir individualizuotoms bendrojo ugdymo programoms;
  • kompleksinės konsultacijos ir pagalba mokyklos bendruomenėms (administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams/globėjams/rūpintojams).
Image
Image