Image

Mokyklos naujienos

VAIKŲ VASAROS DIENOS UŽIMTUMAS: ŠILO VASARA-2022

VAIKŲ VASAROS DIENOS UŽIMTUMAS: ŠILO VASARA-2022

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Vilniaus Šilo mokykloje šią vasarą bus teikiama vasaros dienos užimtumo paslauga mokyklos mokiniams.  

Vasaros dienos užimtumo paslaugos tikslas – suteikti pagalbą vaikams ir jų šeimoms, atkurti ir stiprinti šeimų funkcijas, siekiant užtikrinti vaikų gerovę, padėti vaikų tėvams, globėjams, rūpintojams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, įsitvirtinti bei išsilaikyti darbo rinkoje.

Vasaros dienos užimtumo paslaugos veiklos, teikiamos vaikams:

 • užimtumas ir priežiūra nuo 4 val. iki 10 val. per dieną;
 • atvežimo ir parvežimo paslauga;
 • 3 kartų per dieną maitinimas, vienos dienos vaiko maitinimo išlaidos produktams – 3,88 Eur;
 • vaikams paskirtų vaistų vartojimo priežiūros užtikrinimas;
 • savitvarkos ir higienos įgūdžių lavinimas;
 • dienos užimtumo užtikrinimas mokyklos patalpose, mokyklos teritorijoje, gamtoje, kitose vietose ir erdvėse;
 • kasdienio gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbuotojų pagalbos vaikui užtikrinimas;
 • dienos poilsio laiko užtikrinimas tam numatytos erdvėse;
 • bendravimas;
 • vaikų poreikius atitinkančios, fiziškai ir emociškai saugios aplinkos vaikų žaidimui, augimui, vystymuisi suteikimas;
 • kitų, susijusių su socialiniu-kultūriniu bei fiziniu vaikų aktyvumu, paslaugų užtikrinimas, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius.

Vaikų vasaros užimtumo paslauga mokama. Vieno vaiko vienos savaitės užimtumo organizavimo įkainis yra 228 Eur:

 • 70 procentų (159,60 Eur) užimtumo organizavimo lėšų dengia Vilniaus miesto savivaldybė;
 • 30 procentų (68,40 Eur) vaiko atstovai pagal įstatymą.
Daugiau informacijos rasite čia.