Image

Mokyklos naujienos

Projektas „I am building my future“

Projektas „I am building my future“

Projekto „I am building my future“ tikslas - skatinti jaunuolius tapti pilnateisiais visuomenės nariais, plėtoti supratimą apie norą būti naudingais, pasirenkamos profesijos svarbą, ugdyti toleranciją bei komunikacinius gebėjimus.


Projekto metu įvairių gebėjimų jauni žmonės įgyja daugiau pasitikėjimo, mokosi bendrauti su bendraamžiais iš kitų šalių, tobulina savo komunikacines kompetencijas.

Projekto veiklos orintuotos į darbinį ugdymą ir turi įtakos jaunuolių sėkmingesnei socializacijai, užsienio kalbų mokymuisi, praplėtė geografines bei istorines žinias.

Projektą koordinuoja specialioji pedagogė ekspertė Irena Radžiūnienė ir specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Ona Guogienė.

Projektą finansuoja :

Image