Image

Mokyklos naujienos

KVIEČIAME Į VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ!

KVIEČIAME Į VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ!

Gerbiami Tėveliai/Globėjai/Rūpintojai.

Maloniai kviečiame į Vilniaus Šilo mokyklos (Lakštingalų g. 8, Vilnius) mokyklos bendruomenės Visuotinį susirinkimą, kuris vyks 2022 m. sausio 27 d. nuo 17.00 val. iki 19.00 val.

Susirinkimas vyks ZOOM platformoje. Nuorodą bus išiusta  sausio 26 d. edienyno pagalba.

Darbotvarkė:

– nuo 17.00 val. iki 17.30 val.: Vilniaus Šilo mokyklos 2020-2021 m.m. veiklos ir finansinė ataskaita  (E. Urbanavičienė)

– nuo 17.30 val. iki 17.45 val.:  Vilniaus Šilo mokyklos 2022 m. veiklos planas (E. Urbanavičienė);

– nuo 17.45 val. iki 18.00 val.:  2021-2022 m.m. I pusmečio apibendrinimas ir  Individualūs pokalbiai su mokinių tėveliais.globėjais/rūpintojais (S.Bajerčiūtė);

– nuo 18.00 val. iki 18.15 val.: 2021-2022 m.m. neformalaus švietimo integravimas į ugdymo procesą (A. Stulgaitienė);

-nuo 18.15 val. iki 18.45 val.: Mokyklos tarybos narių rinkimas (J. Klimkienė);

-nuo 18.45 val. iki 19.00 val.: klausimai-atsakymai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Direktorė Egidija Urbanavičienė