Image

Mokyklos naujienos

IŠVAŽIUOJAME PRIE JŪROS: JŪROS KLASĖS PRASIDEDA!

IŠVAŽIUOJAME PRIE JŪROS: JŪROS KLASĖS PRASIDEDA!

IŠVAŽIUOJAME PRIE JŪROS
JŪROS KLASĖS PRASIDEDA!

„Siekiant įgyvendinti  Geros mokyklos koncepcijos (2015) nuostatas, kuriose pabrėžiama, kad ugdymo(si) aplinka turi būti  dinamiška, atvira ir funkcionali, Vilniaus Šilo mokykla nuo 2019 metų įgyvendina „Jūros klasės“ projektą, kurio tikslas -  organizuoti mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turiningą ir kokybišką ugdymą, siekiant vaikų savarankiškumo bei socializacijos ir suteikiant tėvams/globėjams/rūpintojams Atokvėpio paslaugą.

Šiemet 40 mokyklos mokinių nuo gegužės 16 dienos 2 pamainomis vyks prie Baltijos jūros. Mokyklos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai parengė vaikams turiningą integruotą programą, kurios metu mokiniai mokysis apie jūrą, keliaus, dalyvaus delfinų terapijoje. Šiemet Jūros klasėje dalyvauja ne tik lietuvių bei ukrainiečių vaikai, turintys SUP, bet ir įprastinės raidos Vilniaus m. mokyklų mokiniai.

Įtraukiąsias Jūros klases remia:

Vilniaus Rotary klubas,
JAV organizacija „Lietuvos dukterys“,
bei kiti rėmėjai.“