Image

Mokyklos naujienos

ERASMUS+ KA229: MENAS DRAUGE IR SU ŠYPSENA

ERASMUS+ KA229: MENAS DRAUGE IR SU ŠYPSENA
Vilniaus Šilo mokykla dalyvauja programos Erasmus + KA229 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo projekte „ArtTherapy“.
Pagrindinis projekto tikslas – bendradarbiaujant su Portugalijos, Rumunijos, Turkijos ir Makedonijos pedagogais mokytis ir išbandyti įvarias terapijas, kurios praturtintų ugdymo turinį, stiprintų mokinių emocinę būseną, motyvaciją.
Rugsėjo 13-17 dienomis mokyklos partnerės susitiko Vilniaus Šilo mokykloje, kur buvo organizuotos bendros pamokos, svečiai dalyvavo išvažiuojamojoje klasėje „Žalioji klasė“. Projeko dalyviai mokosi organizuoti ugdymo procesą netradicinėse mokymo aplinkose, plačiau taikyti įvairias terapijas ugdymo procese.
Tikimasi, kad naujų metodų taikymas praturtins ugdymo turinį, o naujos patirtis padės mokytojams pakelti savo profesionalumo lygį ir patobulinti lyderystės gebėjimus. Projektą mokykloje koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Bajerčiūtė.