Image

Mokyklos naujienos

Dėl konkurso Šilo mokyklos direktoriaus pareigoms užimti

Dėl konkurso Šilo mokyklos direktoriaus pareigoms užimti

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 26 punktu Komisijos sudėtis viešai skelbiama švietimo įstaigos interneto svetainėje.

Informuojame, kad 2023 m. balandžio 25 d. mero potvarkiu Nr. 22-76/23 patvirtinta Pretendentų į Vilniaus Šilo mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Kristina Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Danutė Šapalienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

Edita Astapovičienė – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė, Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos direktorė;

Antanas Tumėnas – Vilniaus Šilo mokyklos tėvų atstovas;

Jolanta Jaraminienė – Vilniaus Šilo mokyklos pedagogų atstovė;

Marius Dijokas – Vilniaus Šilo mokyklos tėvų atstovas, atstovaujantis mokiniams;

Daina Valackienė – Vilniaus Šilo mokyklos socialinių partnerių atstovė, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos direktorė.

Komisijos posėdyje stebėtojo teisėmis dalyvaus Asta Petuchovienė - Vilniaus Šilo mokyklos Profesinės sąjungos deleguota atstovė.