Viošosios ir (arba) administracinės paslaugos

  1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
  2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

18.1.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.1.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

  1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

19.3. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

19.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

19.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

19.7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

  Atnaujinta: 2018 kovo 14d.