VILNIAUS ŠILO MOKYKLA – VISOS DIENOS MOKYKLA!

  Naujienos, Projektai, TĖVELIAMS

 

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pritarė, kad Vilniaus Šilo mokykla 2018/2019 m.m. išbandys VISOS DIENOS MOKYKLOS modelį. 

Kokią mokyklą laikytume visos dienos mokykla?

Visos dienos mokykla suprantama kaip mokyklos veiklos organizavimo modelis, pasižymintis ilgesniu nei įprasta praleistu mokykloje laiku; formalaus ugdymo ir neformalaus švietimo derme; teikiama individualia mokymosi, švietimo ir socialine pagalba vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams),  aktyviu socialinių partnerių įtraukimu į veiklas, saugios aplinkos vaikui iki grįžtant į namus užtikrinimu ir maitinimo organizavimu. Esminė visos dienos mokyklos kūrimo nuostata – mokykla yra visos bendruomenės rūpestis bei įsipareigojimas tenkinti individualius vaiko ir jo šeimos poreikius, teikti savalaikę ir tikslingą pagalbą. Kaip esminiai visos dienos mokyklos principai akcentuojami kontekstualumas, kolegialumas ir socialinė partnerystė, lankstumas, geriausių vaiko poreikių tenkinimas ir vaiko visapusiško ugdymosi užtikrinimas, lygių galimybių užtikrinimas, ekonomiškumas, veiksmingumas ir sistemingumas. 

  Atnaujinta: 2018 gegužės 22d.