Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

1. pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

1.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

2. kitos švietimo veiklos rūšys:

2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

3. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

  Atnaujinta: 2018 sausio 20d.