TERAPIJOS: MOKYMOSI VIZITAS PORTUGALIJOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

  Naujienos, Projektai

Sausio 13 – 17 dienomis Vilniaus Šilo mokyklos pedagogai: Sigita Bajerčiūtė (spec. pedagogė metodininkė, dir. pavaduotoja ugdymui), Regina Juškėnienė (kūno kultūros mokytoja), Airidas Šešetas (choreografijos mokytojas), Valdas Kančauskas (neformalaus švietimo pedagogas) lankėsi Bragos (Portugalijos) švietimo įstaigose, kad pasidalintų patirtimi, dalyvautų veiklose bei praplėstų žinias terapijų srityje. 

 Nuotraukoje: Sigita Bajerčiūtė

 

Vilniaus Šilo mokykloje vyksta dailės, muzikos, šokio terapijų, kaniterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos užsiėmimai, atliekamas masažas. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, šiuose užsiėmimuose turi galimybes lavinti motorinius, sensorinius, pažintinius įgūdžius, stiprinti erdvės suvokimą, savivoką, išreikšti negatyvius ir pozityvius išgyvenimus, labiau suvokti juos, lavinti kalbinę raišką.

Terapijos ugdyme yra nauja sritis, kuri dažniausiai finansuojama rėmėjų lėšomis, todėl nėra nuosekli. Labai svarbu kelti kvalifikaciją ir dirbti sistemingai, nes terapijų įtaka vaiko gerovei yra nenuginčijama. 

 Nuotraukoje: Regina Juškėnienė ir Airidas Šešetas.

Šis vizitas yra dalis Erasmus+ programos KA229 projekto dalis. 

 Nuotraukoje: Valdas Kančauskas

Vizitas finansuojamas: 

  Atnaujinta: 2020 sausio 19d.