ŠILAS – AIDAS: kolega kolegai. Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektas

  Naujienos, Projektai

Džiaugiamės, kad Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas Vilniaus Šilo mokyklos ir  Vilniaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“ bendras projektas: „Kolega kolegai. Savipagalbos grupės“, skirtas pozityvios emocinės aplinkos kūrimui. Abiejų įstaigų strateginio vystymosi prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas, pasitelkiant komandinį darbą, moderniausius ugdymo metodus bei pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimą. Šis prioritetas tiesiogiai susijęs ir su mokyklų pažangos projekto „Kolega kolegai. Savipagalbos grupės“ tikslais:

– tobulinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelį bei būdus; 

– aiškintis komandinio darbo privalumus, kelti specialiojo ugdymo kokybę;

– kurti palankią, jaukią ir saugią aplinką visapusiškam ir nuosekliam neįgaliųjų vaikų ugdymuisi, socializacijai.

Projektui „Kolega kolegai. Savipagalbos grupės“ skirti 3000 eurų. 

  Atnaujinta: 2017 spalio 29d.