SAVANORYSTĖS GALIA

  Naujienos, Projektai

Šiais mokslo metais Vilniaus Šilo mokyklos bendruomenėje jau dešimtą mėnesį leidžia savanorė, psichologijos studentė italė Giulia.

Europos solidarumo korpuso savanorė Giulia į Vilniaus Šilo mokyklą atvyko, siekdama prisidėti prie vaikų, turinčių įvairių intelekto ir raidos sutrikimų, komunikacijos, socialinių įgūdžių, savarankiškumo ir integracijos skatinimo. Šių tikslų savanorė siekė dalyvaudama pamokinėse mokinių veiklose, organizuodama individualius edukacinius užsiėmimus, vykdama į vaikų socializaciją įgalinančias išvykas bei domėdamasi visuomenės nuostatomis, nukreiptomis į negalią turinčius asmenis.

Leisdama laiką su įvairiapusių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, Giulia pažino intelekto ir raidos sutrikimų specifiką, įgijo tikslingo mokinių pažintinių gebėjimų ugdymo patirties, tyrinėjo vaizdinių priemonių pritaikymo specialiajame ugdyme naudą.

Vilniaus Šilo mokyklos bendruomenė didžiuojasi turėdama galimybę dirbti komandoje su jaunu, ambicingu ir žingeidžiu žmogumi, o mokyklos darbuotojai džiaugiasi kasdien tobulindami savo anglų kalbos žinias bei artimiau pažindami Italijos kultūrą. Padedant savanorei, kasdieninės Vilniaus Šilo mokyklos veiklos sužimba šviesesnėmis spalvomis!

Mokykloje savanorystės projektą koordinuoja psichologė Akvilina Jurkšaitė. 

  Atnaujinta: 2019 gegužės 13d.