REKOMENDUOJAME: MOKYTOJOS IRENOS MOKYMO(SI) LEIDINYS, SKIRTAS MŪSŲ MOKINIAMS

  Naujienos

Leidinys skirtas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokiniams. Medžiaga pateikiama žaismingai, išskiriami svarbiausi pamokos elementai padeda mokiniams sutelkti dėmesį ir įsisavinti pamokos turinį, stiprina mokymosi motyvaciją. Žinias ugdytiniai tobulina per praktiką, patyrimą: užduotyse nurodoma iškirpti, nupiešti, sukurti, pagaminti. Instrukcijos suformuluotos trumpais aiškiais sakiniais.
Leidinyje integruoti kitų mokomųjų dalykų elementai: matematikos (suskaičiuoti, užrašyti skaičių), dailės ir technologijų (pagaminti patiekalą, sukurti žaisliuką), lietuvių kalbos (skaitymui žodžiai pateikiami didžiosiomis raidėmis).

Mokytoja Irena Radžiūnienė sukūrė 3 pratybų sąsiuvinius: „MIAU RAIDŽIŲ PASAULYJE“, „MIAU IR PASAULIS“, „MIAU MATEMATIKOS ŠALYJE“.

Daugiau informacijos apie leidinį čia.

Sveikiname!

  Atnaujinta: 2020 spalio 7d.