Tėveliams

NAKVOJIMO MOKYKLOJE ĮRENGTUOSE MIEGAMUOSIUOSE TVARKA

Nakvojimo tvarka_2019

2018/2019 mokslo metų mokinių atostogos

                    Klasės

 

 

1-4 5-10, I-III Socialinių įgūdžių ugdymo metai
Mokslo metų pradžia/

Ugdymo proceso pradžia

 

2018-09-03

Pusmečių trukmė 1-asis 2018-09-03 – 2019-01-31

2-asis 2019-02-01 – 2019-06-06

 

1-asis 2018-09-03 – 2019-01-31

2-asis 2019-02-01 – 2019-06-20

 

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos atostogos 2019-02-18– 2019-02-22
Pavasario (Velykų) atostogos 2019-04-23 – 2019-04-26
Ugdymo proceso pabaiga 2019-06-06 2019-06-20
Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis  

175

 

185

Vasaros atostogos

 

2019-06-07 – 2019-08-31 2019-06-21- 2019-08-31

  Atnaujinta: 2019 birželio 25d.