Tėveliams

2020-2021 m.m. ugdymo trukmė ir organizavimas

                    Klasės 1-4 5-10, I-III Socialinių įgūdžių ugdymo metai
Mokslo metų pradžia/

Ugdymo proceso pradžia

 

2020-09-01

Pusmečių trukmė 1-asis 2020-09-01 – 2021-01-31

2-asis 2021-02-01 – 2021-06-08

 

1-asis 2020-09-01 – 2021-01-31

2-asis 2021-02-01 – 2021-06-22

 

Rudens atostogos

2020-10-26 – 2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

 2020-12-23 – 2021-01-05

Žiemos atostogos

2021-02-15 – 2021-02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

2021-04-06 – 2021-04-09

Ugdymo proceso pabaiga 2021-06-08 2021-06-22
Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis 175 185
Vasaros atostogos

 

2021-06-09 – 2021-08-31 2021-06-23 – 2021-08-31

NAKVOJIMO, MOKYKLOJE ĮRENGTUOSE MIEGAMUOSIUOSE, TVARKA

Vilniaus Šilo mokyklos nakvojimo tvarkos aprašas

  Atnaujinta: 2020 gruodžio 7d.