Priėmimas į mokyklą

Gerbiami Tėveliai! 

Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į Vilniaus Šilo mokyklą bus galima pateikti nuo kovo 1 d.  

Prašymai teikiami https://svietimas.vilnius.lt 

Tėvai/globėjai/rūpintojai pildo, koreguoja e.prašymus Nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
Mokyklos siunčia kvietimus 1 etapas: iki birželio 5 d. 

2 etapas : iki birželio 12 d. 

3 etapas: birželio 21 d., rugpjūčio 27 d.  (į laisvas vietas)

Tėvai/globėjai/rūpintojai tvirtina kvietimus 1 etapas: birželio 6-10 d.

2 etapas: birželio 13-16 d. 

3 etapas: birželio 22-24 d., rugpjūčio 28-29 d. 

Maloniai prašome susipažinti su šiais dokumentais:

  1. Vilniaus Šilo mokyklos mokinių priėmimo tvarkos aprašas
  2. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Iškilus klausimams, drąsiai skambinkite mokyklos direktorei Egidijai Urbanavičienei (tel.: 865587986), pavaduotojai ugdymui Sigitai Bajerčiūtei telefonu (tel.: 852777958) arba e.paštu:  silo.pavaduotoja@gmail.com .

  Atnaujinta: 2019 vasario 26d.