Priėmimas į mokyklą

Gerbiami Tėveliai/Globėjai/Rūpintojai!

Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į Vilniaus Šilo mokyklą 2021–2022 mokslo metams galima pateikti nuo 2021 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.  elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt

Registracijos sistemoje rasite atnaujintą ir aktualią informaciją.

VILNIAUS ŠILO MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO 2020 – 2021 MOKSLO METAMS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui SIGITA BAJERČIŪTĖ;

sekretorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui ASTA STULGAITIENĖ;

prašymų administratorė – raštinės vedėja DAINORA VAITMONĖ

Nariai:

mokytoja RŪTA BAGDONAVIČIENĖ,

mokytoja JOLANTA JARAMINIENĖ,

auklėtoja LIOLITA ANDRIUŠKEVIČIENĖ,

psichologė IEVA AUKŠTUOLYTĖ.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus Šilo mokyklos mokinių priėmimo į mokykla 2021-2022 m.m. tvarka

Iškilus klausimams, drąsiai skambinkite mokyklos direktorei Egidijai Urbanavičienei (tel.: 865587986),

pavaduotojai ugdymui Sigitai Bajerčiūtei telefonu (tel.: 852777958) arba rašykite e.paštu:  silo.pavaduotoja@gmail.com

  Atnaujinta: 2021 kovo 3d.