PRASIDEDA PROJEKTAS „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“!

  Naujienos, Projektai

 

Vilniaus Šilo mokykla laimėjo konkursą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ ir pradeda papildomų neformalaus švietimo (būrelių) užsiėmimų įgyvendinimą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Socialinių įgūdžių klasėms. 

Mokiniams parinkome:

Gamtinės ekologinės krypties,

Kultūrinės meninės krypties,

Technologijų ir kūrybinių industrijų krypčių programas.

Informaciją apie edukacines programas aprašymus ir adresus galima rasti portalo www.emokykla.lt Neformaliojo vaikų švietimo skiltyje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/edukacija-ir-kurybines-partnerystes

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendindamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“.

Linkime įdomaus ir smagaus laiko po pamokų!

  Atnaujinta: 2018 vasario 5d.