Mūsų naujienos!

Dėkojame Amerikos lietuvių nepelno organizacijai “Lietuvos Dukterys” už piniginę paramą, kurios dėka įsigijome įvairių mokymo priemonių, pritaikytų mokinių, turinčių spec. ugdymosi … Skaityti plačiau…