Nordplus Junior projektas „Mokomės už klasės ribų“ baigėsi, tačiau mokymasis tęsiasi!

  Naujienos, Projektai

   

Vilniaus Šilo mokykla drauge su Talino Kadaka mokykla (Estija) 2016 – 2018 m. dalyvavo Nordplus Junior programos  projekte „Mokomės už klasės ribų“. Projektas  skirtas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių socializacijai, bendradarbiavimui, meninių gebėjimų ugdymui, mokymosi sąlygų įvairiose aplinkose kūrimui.

         

 

Šiuo  projektu prisidėjome prie UNESCO tarptautinės konferencijos (2009), Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006) ir 2010–2020 metų Europos strategijos ir švietimo politikos dėl neįgalumo įgyvendinimo. Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra (EADSNE, www.european-agency.org), kaip pagrindinė Europos sąjungos organizacija, siekia tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių švietimo politiką ir ugdymo praktiką, rekomenduoja skatinti esminius visuomenės pokyčius ir sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei.

  

Projekto „Learning Outside the Classroom“ pagrindinė idėja – kūryba, bendravimas, bendradarbiavimas ir mokymasis netradicinių veiklų metu, netradicinėse erdvėse. Šią idėją pasirinkome neatsitiktinai, nes taip galime sudaryti lygias galimybes drauge kurti, mokytis skirtingų gebėjimų bei galimybių mokiniams. Šiuolaikinėje mokykloje keičiamas ne mokinys, o mokykla skatinama šalinti kliūtis ir užtikrinti ugdymo prieinamumą kiekvienam.

 

   

    

Projektas baigėsi, tačiau draugystė su Talino Kadaka mokykla tęsiasi! Atlikę projekto rezultatų analizę, poveikį dalyviams, mokyklai, bendruomenei, įsivertinsime ir svarstysime apie tolesnį bendradarbiavimą. 

Fotografijose: akimirkos iš klasių mainų savaitės Talino Kadaka mokykloje, Estijoje. 

Projektą rėmė: 

  Atnaujinta: 2018 rugsėjo 19d.