NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAI SUGRĮŽTA Į MOKYKLĄ

  Projektai

Norime pasidžiaugti dviem naujais tarptautiniais projektais ir gautomis piniginėmis dotacijomis projektų įgyvendinimui!
 1. Nordplus Junior projektas „Building my future“ („Kuriu savo ateitį“) drauge su Daugpilio Prekybos profesine vidurine mokykla (Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola).
Projekto pradžia 2020 rugsėjis  – pabaiga 2021 rugpjūtis.
Projekto tikslas – skatinti jaunąją kartą tapti pilnaverčiais visuomenės nariais, jaunimo supratimą apie savo kaip asmens norą būti naudingais ir svarbiais visuomenei, pasirenkamos profesijos svarbą, skatinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, ugdyti toleranciją bei komunikacinius gebėjimus tarp skirtingų Europos šalių.
Projekte dalyvaus 16-20 metų amžiaus Vilniaus Šilo mokyklos  ir Daugpilio profesinės mokyklos mokiniai. 
Projektas darys įtaką dalyvių sėkmingai socializacijai, užsienio kalbų mokymuisi, plės geografines, istorines žinias.
2. Nordplus Junior  projektas „Pupils with special needs“ bus įgyvendinamas su Švedijos Lundo miesto  Järnåkra mokykla, laikotarpiu 09/2020 – 05/2021.  Abiejų šalių pedagogai susitiks Vilniuje, gilinsis į specialiojo ugdymo problemas, dalinsis gerąja pedagogine patirtimi ir parengs  klasių mainų projektą.
Projektus koordinuoja mokytojos Irena Radžiūnienė ir Ona Guogienė.

  Atnaujinta: 2020 liepos 2d.