LANKĖMĖS PARODOJE – mokomės už klasės ribų.

  Naujienos, Renginiai

 

Vilniaus Šilo mokiniai mokosi už klasės ribų. Mokytojų Irenos ir Jolantos klasių mokiniai šiandien apsilankė Vilniaus m. savivaldybėje, specialiųjų poreikių turinčių mokinių darbų parodos atidaryme „Aš esu“.

Parodoje eksponuojami vaikų, lankančių neformalaus vaikų švietimo Vektorinio (kompiuterinio) piešimo ir fotografijos pagrindų būrelį, vadovaujamą mokytojo Valdo Kančausko. Visi būrelio mokiniai mokosi Kelmės specialiojoje mokykloje. Daugiau informacijos Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje. 

Mokymąsis už klasės ribų, parodų bei kitų kultūrinių erdvių lankymas, jų aptarimas yra Nordplus Junior projekto „Learning Outside the Classroom“dalis. 

  Atnaujinta: 2018 rugsėjo 19d.