KVIEČIAME Į VILNIAUS ŠILO MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVELIŲ SUSIRINKIMĄ

  Naujienos, TĖVELIAMS

Gerbiami Tėveliai.

Maloniai kviečiame į Vilniaus Šilo mokyklos (Lakštingalų g. 8, Vilnius) Visuotinį Tėvų susirinkimą, kuris vyks 2018 m. rugsėjo 21 d. nuo 17.00 val. iki 19.30 val. 

Darbotvarkė:

 – nuo 17.00 val. iki 18.00 val. susitikimai su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais klasėse;

 – nuo 18.00 val. iki 19.00 val. bendras susirinkimas Aktų salėje;

-nuo 19.00 val. iki 19.30 val. klausimai – atsakymai. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti. Daugiau informacijos bus pateikta elektroniniame dienyne.

Direktorė Egidija Urbanavičienė

  Atnaujinta: 2018 rugsėjo 15d.