KULTŪROS PASAS

  Naujienos, Projektai, TĖVELIAMS

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Kiekvienam Vilniaus Šilo mokiniui skiriama 15 eurų, kurie panaudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti. Priklausomai nuo amžiaus grupės mokinys kultūros ir meno paslaugomis pasinaudos dalyvaudamas kartu su klase. Vaikai lankysis muziejuose, edukacinėse dirbtuvėse, spektakliuose ir t.t. Kultūros paso veiklos yra integruotos į mokomuosius dalykus, o įgyta patirtis, dalyvaujant kultūriniuose renginiuose ir (ar) kultūrinės edukacijos užsiėmimuose, padės vaikus motyvuoti, ugdymo(si) turinį padaryti patrauklesnį ir įdomesnį. 

  

Kultūros paso veiklas koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Stulgaitienė. 

  Atnaujinta: 2019 vasario 17d.