Konsultacinis centras

Vilniaus Šilo mokyklos konsultacinio centro vadovės Vaidos Maziukienės 2020 m. veiklos ataskaita:

Vilniaus Šilo mokyklos Konsultacinio centro vadovės ataskaita

 

2020/2021 m.m. Vilniaus Šilo mokyklos konsultacinis centras bendradarbiaus ir teiks pagalbą šioms Vilniaus m. ugdymo įstaigoms:

  1. Vilniaus „Atžalyno“mokyklai – darželiui;
  2. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijai;
  1. Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinei mokyklai;
  2. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijai;
  3. Vilniaus „Šviesos“ pradinei mokyklai;
  4. Vilniaus Vaduvos darželiui-mokyklai;
  5. Simono Stanevičiaus progimnazijai;
  6. Vilniaus lopšeliui-darželiui „Puriena“;
  7. Vilniaus lopšeliui-darželiui „Švelnukas“;
  8. Vilniaus Birutės darželiui.

 

Kviečiame mokyklas bei ikimokyklinio ugdymo įstaigas aprašyti sunkumus, su kuriais susiduriate ugdant mokinius, turinčius intelekto bei įvairiapusių raidos sutrikimų ir iki 2020-09-17 17.00 val. atsiųsti el.paštu silas.konsultacija@gmail.com.  

Prašome konkrečiai aprašyti atvejus, su kuriais susidūrėte, kokių ėmėtės priemonių ir pan. 

Dalyvaujant Vilniaus Šilo mokyklos, Vilniaus PPT bei savivaldybės atstovams, bus vykdoma mokyklų bei ikimokyklinių įstaigų atranka, kurioms bus teikiama sisteminga, nuolatinė pagalba vienerius metus.

 

Vilniaus Šilo mokyklos konsultacinis centras įgyvendina „Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams priemonių planą“ (2020-05-11 Nr.1-520)

Vilniaus Šilo mokykloje įkurtas konsultacinis centras, kuris teiks ilgalaikes ir (ar) pagal poreikį konsultacijas bei pagalbą 10 ugdymo įstaigų, ugdančioms vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pagalbos būdai:

– išsami atvejo analizė;

– darbo stebėjimo praktika įstaigose, turinčiose sėkmingą specialiojo ugdymo patirtį;

– rekomendacijos ir aplinkos pritaikymas (vaiko darbo vieta, darbotvarkė, taisyklės ir pan.);

– ugdymo turinio, metodinės medžiagos adaptavimas pritaikytoms ir individualizuotoms bendrojo ugdymo programoms;

– kompleksinės konsultacijos ir pagalba mokyklos bendruomenėms (administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams/globėjams/rūpintojams).

Test autisme : comment dépister le TSA ? - Sesame Autisme

Projekto vadovė – Vaida Maziukienė, specialiosios klasės mokytoja, vyr. spec. pedagogė.

Projekto vykdymo darbo grupė:

Sigita Bajerčiūtė – direktorės pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė metodininkė;e

Rūta Bagdonavičienė – specialioji pedagogė metodininkė;

Gintarė Šimkienė – logopedė metodininkė;

Artur Adam Markevič – mokytojas, „Renkuosi mokyti“ programos konsultantas;

Jurga Klimkienė – specialioji pedagogė metodininkė.

 

Kontaktai:

tel: 8 655 87986;

epaštas: silas.konsultacija@gmail.com

  Atnaujinta: 2021 sausio 22d.