Konkursai

Vilniaus Šilo mokyklai reikalingi: 

 auklėtojas ( 1 etatu, darbui nuo 2018-10-15 d.) .

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas edukologijos srityje ir mokytojo kvalifikacija;
 2. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti, padedant specialiųjų poreikių mokiniams lavinti jų sutrikusias funkcijas;
 3. Gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 4. Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
 5. Geri IKT įgūdžiai.

Privalumai:

· Darbštumas, kūrybiškas, iniciatyvumas;
· Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

 • Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
  · Rengti dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
  · Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus mokiniais;
  · Rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

Reikalingi dokumentai:

 • – prašymas;
 • – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • – išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 • – dokumentai patvirtinantys puikias dalykų žinias;
 • – mokytojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas;
 • – gyvenimo aprašymas (CV);

 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami  nuo konkurso paskelbimo dienos  iki 2018 m. spalio 9 d. elektroniniu paštu: direktorius@silospecialioji.vilnius.lm.lt su nuoroda AUKLĖTOJAS. Telefonas pasiteiravimui: (8-5) 277 7958.

 specialusis pedagogas (darbui nuo 2018 m. spalio 1 d.)

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai specialiajam pedagogui:

turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

baigęs  universitetines Specialiosios pedagogikos studijų programos bakalauro studijas;

mokantis bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų);

kūrybiškas, žingeidus, aktyvus,  turintis motyvaciją mokytis ir mokyti kitus;

gebantis dirbti komandoje.

Mes Jums siūlome:

įdomų ir prasmingą darbą;

profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes (stažuotes į užsienio mokyklas, mokymus pagal Erasmus+, Nordplus ir kt. programas.);

geras darbo ir atlygio sąlygas;

savarankiškumą ir kūrybiškumą skatinančią aplinką;

darbą su savanoriais iš ES šalių;

Daugiau informacijos apie mokyklą: http://vilniaussilomokykla.lt arba Facebook paskyroje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

gyvenimo aprašymą (europass);

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

motyvacinį laišką.

Galima teikti rekomendacijas.

Dokumentus pateikti epaštu: direktorius@silospecialioji.vilnius.lm.lt

arba adresu:

Vilniaus Šilo mokykla, Lakštingalų g. 8, LT – 10317 Vilnius

Dokumentus pateikti iki 2018-09-27  d.

Telefonas pasiteiravimui: 865587986

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Šilo mokykla
Skelbimo įvadas : Vilniaus Šilo mokyklai reikalingas socialinis pedagogas (darbui nuo 2018 m. spalio 1 d., 0,5 et.).
   
Pareigos : Socialinis pedagogas
Reikalavimai :
 • kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas;
 • kūrybiškas, žingeidus, aktyvus,  turintis motyvaciją mokytis ir mokyti kitus;
 • organizuotas, gebantis  dirbti komandoje;
 • labai gerai mokantis lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 1688 (Žin., 2003 Nr. 123-5618), reikalavimus;
 • gerai mokantis bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų);
 • gebantis naudotis informacinėmis technologijomis.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti : Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • gyvenimo aprašymą (europass);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • motyvacinį laišką.

Galima teikti rekomendacijas.

Dokumentus pateikti epaštu: direktorius@aidas.vilnius.lm.lt arba adresu: Vilniaus Šilo mokykla,  Lakštingalų g. 8, Vilnius.

Dokumentus pateikti iki 2018-09-27  d. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui.

   
Adresas : Lakštingalų g. 8, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2018-09-14
Skelbimas galioja iki : 2018-09-27
   
Kontaktinė informacija : direktorius@aidas.vilnius.lm.lt
 
 
   
Pareigos : Ergoterapeutas (1,5 et.)
Reikalavimai :
 • kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas;
 • darbo patirtis ir gebėjimas dirbti su  vaikais turinčiais psichomotorinės raidos sutrikimų (Cerebrinis paralyžius, autizmas, hidrocefalija, mikrocefalija, dauno sindromas, mišrus raidos sutrikimas ir t.t.);
 • kūrybiškas, žingeidus, aktyvus,  turintis motyvaciją mokytis ir mokyti kitus;
 • organizuotas, gebantis  dirbti komandoje;
 • labai gerai mokantis lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 1688 (Žin., 2003 Nr. 123-5618), reikalavimus;
 • gerai mokantis bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų);
 • gebantis naudotis informacinėmis technologijomis.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti : Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • gyvenimo aprašymą (europass);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • motyvacinį laišką.
 • Galima teikti rekomendacijas.

Dokumentus pateikti epaštu: direktorius@silospecialioji.vilnius.lm.lt arba adresu Vilniaus Šilo mokykla, Lakštingalų g. 8, Vilnius.

Dokumentus pateikti iki 2018-09-07 d. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui 2018-09-10 d.

   
Adresas : Lakštingalų g. 8, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2018-08-26
Skelbimas galioja iki : 2018-09-07
   
Kontaktinė informacija : direktorius@silospecialioji.vilnius.lm.lt

tel.: (8-5) 277 7958

  Atnaujinta: 2018 rugsėjo 19d.