Nordplus Junior ir Erasmus + KA2 programų projektų konferencija „Keliauti gali visi!“

  Naujienos, Projektai, TĖVELIAMS

 

Įgyvendinant projektus „Learning Outside the Calssroom“ (Nordplus Junior) ir „I AM PROPEROUS“ (Erasmus + )  didžiausią dėmesį skiriame bendrosioms kompetencijoms, t.y. komunikavimo, socialinei, iniciatyvumo ir kūrybingumo, pažinimo, mokymosi mokytis bei asmeninėms. Projekto pavadinimai „Learning Outside the Classroom“, „I AM PROSPEROUS“ paaiškina, kad vaikų  kompetencijos  ugdomos ne tik klasėje tradiciniais metodais, bet ir ieškoma patrauklių, inovatyvių veiklų. Šių projektų metu vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, per praktinius užsiėmimus mokosi tolerancijos, pagarbos vienas kitam, supratimo, paslaugumo (pvz. pagalba kelionių metu).

  

Prioritetą teikiame netradicinėms, neformalaus švietimo, socialinių įgūdžių formuojamoms veikloms, neformaliose erdvėse, kadangi siekiame, jog įvairių gebėjimų mokiniai galėtų realizuotis, pasijaustų lygiaverčiais partneriais. Visos veiklos orientuotos į patį procesą, dalyvių emocinę būseną, o ne į akademinį rezultatą.

   

Tokiu būdu specialiųjų poreikių turintys mokiniai, per asmeninę patirtį įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, didėja mokymosi motyvacija,įtvirtinamos svarbios socialinės kompetencijos, kurios labai reikalingos baigus mokyklą.

Po teorinės bei praktinės konferencijos dalies, konferencija persikėlė į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos salę, kur buvo apibendrinti konferencijos rezultatai, numatomos tolesnio bendradarbiavimo gairės. 

Konferencijos programa. 

Erasmus_Susitikimas Vilniuje_LT_2016-06-06

    

  Atnaujinta: 2018 rugsėjo 19d.