Švietimo pagalbos specialistai

Psichologė

Akvilina Jurkšaitė

Logopedė

Regina Natkevičienė

Logopedė

Rasa Kanajeva

Kineziterapeutas

Jonas Mačiulis

Spec. pedagogė

Ingrida Rozancevaitė – Palubeckienė

Socialinė pedagogė

Renata Buividavičienė

  Atnaujinta: 2019 liepos 25d.