INOVACIJŲ KŪRIMAS SU ERASMUS+ KA201 STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTU „START LEARNING BOX“

  Naujienos, Projektai

2019 m. spalio mėn. startavo naujas Erasmus+ KA201 strateginės partnerystės projektas „Start Learning Box“, kurį koordinuoja Vilniaus Šilo mokykla. Šis projektas ypatingas tuo, kad įvairaus profilio mokyklų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, verslo atstovai, mokslininkai apjungė jėgas, kad sukurtų inovacinę mokymo(si) priemonę 6-7 metų mokinukams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Pagrindiniai projekto tikslai:

– kelti ugdymo turinio kokybę bei veiksmingumą, kuriant mokymo(si) priemonę, kuri įgalins pedagogus sėkmingai įgyvendinti inkliuzinio ugdymo idėjas;

– siekti didesnės pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų motyvacijos, profesinio tobulėjimo galimybių, panaudojant jau turimas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas;

– didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Projektas prasidės Tarptautiniu partnerių susitikimu Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25-29 dienomis. Susitikimo metu partneriai iš Lietuvos, Norvegijos, Estijos, Kipro ir Prancūzijos aptars kuriamos mokymo(si) priemonės temas, turinį, formą, dalinsis įtraukiojo ugdymo patirtimi, sudarys veiklų tvarkaraštį, sklaidą bei projekto veiklų monitoringo būdus bei periodiškumą. 

Projekto trukmė 24 mėn. 

 

  Atnaujinta: 2019 lapkričio 24d.