Informacija

 2019/2020 mokslo metų trukmė, atostogos

                    Klasės

 

1-4 5-10, I-III Socialinių įgūdžių ugdymo metai
Mokslo metų pradžia/

Ugdymo proceso pradžia

 

2019-09-02

Pusmečių trukmė 1-asis 2019-09-02 – 2020-01-31

2-asis 2020-02-01 – 2020-06-09

 

1-asis 2019-09-02 – 2020-01-31

2-asis 2020-02-01 – 2020-06-23

 

Rudens atostogos  2019-10-28 – 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019-12-23 – 2020-01-03
Žiemos atostogos 2020-02-17 – 2020-02-21
Pavasario (Velykų) atostogos 2020-04-14 – 2020-04-17
Ugdymo proceso pabaiga 2020-06-09 2020-06-23
Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis  

175

 

185

Vasaros atostogos

 

2020-06-09 – 2020-08-31 2020-06-23 – 2020-08-31

  Atnaujinta: 2019 gruodžio 17d.