Informacija

 2017/2018 mokslo metų trukmė, atostogos

 

                    Klasės

 

 

1-4 5-10, I-III Socialinių įgūdžių ugdymo metai
Mokslo metų pradžia/

Ugdymo proceso pradžia

 

2017-09-01

Pusmečių trukmė 1-asis 2017-09-01 – 2018-01-31

2-asis 2018-02-01 – 2018-05-31

1-asis 2017-09-01 – 2018-01-31

2-asis 2018-02-01 – 2018-06-15

Rudens atostogos  

2017-10-30 – 2017-11-03

 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017-12-27 – 2018-01-03
Žiemos atostogos 2018-02-19 – 2018-02-23

 

Pavasario (Velykų) atostogos 2018-04-03 – 2018-04-06
Ugdymo proceso pabaiga 2018-05-31 2018-06-15
Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis  

170

 

181

Vasaros atostogos

 

2018-06-01 – 2018-08-31 2018-06-18 – 2018-08-31

  Atnaujinta: 2017 lapkričio 8d.