INDIVIDUALIŲ POKALBIŲ DIENA

  Naujienos, TĖVELIAMS

Image result for participation parents ecole

2020 m. vasario 19 d. vyks Individualių pokalbių diena.

Maloniai kviečiame mokinių Tėvelius/Globėjus/Rūpintojus atvykti į Vilniaus Šilo mokyklą ir aptarti 2019-2020 m.m. I-o pusmečio mokinių ugdymosi bei mokymosi pasiekimus, pažangą bei numatyti II-ojo pusmečio siekius. 

Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai ruošiasi susitikimui. Jums bus pateikti Vaiko darbai, galėsite susitikti su spec. pedagogais, logopedais, ergoterapeute, kineziteraeutais, mokyklos administracija. 

 

  Atnaujinta: 2020 vasario 10d.