GEROJI PATIRTIS JAUNIESIEMS „RENKUOSI MOKYTI“ MOKYTOJAMS

  Renginiai

 

Lapkričio 22-23 dienomis Vilniaus Šilo mokykloje atliko veiklų stebėjimo praktiką, klausėsi kvalifikuotų specialistų pranešimų 23 jaunieji „Renkuosi mokyti“ mokytojai. Specialioji pedagogė, logopedė Gintarė Šimkienė aptarė su jaunaisiais mokytojais stebėtas veiklas, atsakė į rūpimus klausimus. Mokytoja Vaida Maziukienė supažindino jaunuosius specialistus su autizmo spektro sutrikimais bei struktūruotu ugdymu (priemonėmis, metodais). Direktorės pavaduotoja, spec. pedagogė Sigita Bajerčiūtė paaiškino, kokia informacija pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadose, kaip organizuoti mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, efektyvią švietimo pagalbą.  

Logopedė Jorūnė Šiaulytė sudomino mokytojus su Interviu metodu, kuris veikia kaip stipri mokymosi motyvacija tobulinant kalbinį ugdymą. 

Dalinantis gerąja pedagogine patirtimi labai svarbu pabrėžti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, socializacijos ir integracijos aspektą. Mokytoja, logopedė Ona Guogienė  pateikė pavyzdžių, vertingų patarimų kaip tikslingai susieti mokomuosius bei praktinius dalykus ir sėkmingai formuoti socialinius mokinių įgūdžius. 

Mokytoja Rūta Bagdonavičienė remdamasi kasdienine patirtimi pasidalino pavyzdžiais, įžvalgomis, kaip pritaikyti ir integruoti mokymo(si) medžiagą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokymu metu buvo pabrėžta, jog vaiko ugdymo sėkmė priklauso nuo teigiamų emocijų, sėkmingo bendradarbiavimo su šeimos nariais. Mokytoja Jolanta Jaraminienė pristatė bendravimo su tėveliais/globėjais/ rūpintojais priemonę „Mano dienoraštis“.

 

  Atnaujinta: 2019 lapkričio 24d.