Dėl 2 procentų GPM skyrimo VILNIAUS ŠILO MOKYKLAI

  Naujienos, Padėkos, TĖVELIAMS

ESAME NE SAU, O MUMS VISIEMS!

IMG_3906

Nuoširdžiai  tikimės,  kad ir šiais metais Jūs vėl skirsite 2% savo pajamų Vilniaus Šilo mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus. Laikomės principinės  nuostatos, kad visi Jūsų paaukoti pinigai būtų skirti vaikų ir jaunuolių, turinčių protinę negalią, kokybiškam ugdymui ir lavinimui. 

2015 metais iš 2 procentų buvo surinkta 1000 eurų.  Papildomai mus parėmė Briuselio II Europos mokyklos Tėvų asociacija. Sujungę abiejų paramų lėšas, įsirengėme multisensorikos kambarį. 

DPP_000007-1

2016 metais surinkome 700 eurų. Visi pinigai buvo skirti muzikos terapijos kabineto atnaujinimui – nupirkti nauji muzikos instrumetai, muzikiniai žaidimai bei baldai, kad mokiniai galėtų muzikuoti, kurti ir smagiai leisti laiką su muzika.

20170306_134648

Prašymas   pervesti   iki   2%  GPM  (forma  FR0512)  Valstybinei  mokesčių inspekcijai iki 2017 m. gegužės 1 d. gali būti pateiktas tokiais būdais:

1. savarankiškai užpildyta VMI forma FR0512  ir įteikta  tiesiogiai mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai pristatyta į vietos VMI;

2. forma FR0512 atspausdinta ir užpildyta mokykloje. Mokyklos administracija pati išsiųs dokumentą paštu:

DEKLARACIJŲ TVARKYMO SKYRIUS

Neravų g. 8, LT-66401, Druskininkai

3. forma FR0512 pateikta elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę   sutartis   gyvenamosios  vietos  apskrities  mokesčių  inspekcijos  skyriuje,  galite  prisijungti  prie  Elektroninės  deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma pateikti internetu (pvz.: teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją). Daugiau informacijos galite rasti http://deklaravimas.vmi.l

Trumpa pildymo instrukcija:

DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS reikia užpildyti laukelius:

1  – asmens kodą; 2 – telefono Nr.; 3V – Vardą; 3P – Pavardę; 4 – Adresą; 5

–  mokestinį  laikotarpį  (kalendoriniai  metai)  –  2015;   6S – turi būti

pažymėtas „X“;

E1  –  įrašyti  „2“, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;

E2 – VILNIAUS ŠILO MOKYKLA  identifikacinis numeris

(kodas) – 191722433;

E4 – įrašyti „2,00“ (prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais).

Kai pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) yra skiriama keliems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 2 procentai);

E5 – jeigu norite, kad 2% GPM būtų pervesta ir kelis ateinančius metus, tai atitinkamai nurodyti kokio mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį

pervesti: t. y. iki 2016, 2017 ar 2018 metų.

Lapo apačioje – pasirašyti ir parašyti vardą bei pavardę.

NUOŠIRDUS AČIŪ.

  Atnaujinta: 2017 gegužės 28d.