Mokyklos bendruomenė

Vilniaus Šilo specialiojoje mokykloje dirba:

Direktorius: 1
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 1
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui: 1
Raštinės vedėja: 1
Mokytojai:17
Auklėtojos: 6
Mokytojų auklėtojų padėjėjos: 8
Logopedai: 2
Psichologė: 1
Socialinė pedagogė: 1
Masažistė: 1
Bendrosios praktikos slaugytoja: 1
Ūkio dalies personalas: 11

  Atnaujinta: 2014 rugsėjo 23d.