Praktinis metodinis seminaras – diskusija

„MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, VERSLUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMO PATIRTIS VILNIAUS ŠILO SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE“