Dėkojame Amerikos lietuvių nepelno organizacijai “Lietuvos Dukterys” už piniginę paramą, kurios dėka įsigijome įvairių mokymo priemonių, pritaikytų mokinių, turinčių spec. ugdymosi … Skaityti plačiau…

Naujovės

Apie mokyklos naujoves galite sužinoti čia.